Forside

Velkommen til BFUK

Beredskab Fyn Ungdomskorps er grundlagt i 2003 som tidligere Odense Brandvæsen Juniorkorps. Vi henvender os til drenge og piger i alderen 12 til 18 år fra hele Fyn med et korps bestående af 14 ungdomsbrandmænd/kvinder og godt 20 tilknyttede frivillige instruktører fagligt dækkende over flere beredskabssektorer. Gennem årene har korpset været et udgangspunkt for nu- og fremtidens brand- og redningsfolk, politibetjente og ambulancereddere. 

Vi holder til ved Beredskab Fyn i Odense på Uddannelsescenteret. Her bliver de unge gennem ugentlig øvelse og uddannelse dygtiggjort bl.a. indenfor områder som brandbekæmpelse, førstehjælp og redning samt sociale færdigheder. Derudover afholdes også døgnøvelser og forskellige fagrelaterede turer ind- såvel som udenlands. Beredskab Fyn Ungdomskorps bistår desuden beredskabet med diverse figurantopgaver.  De unge lærer, hvordan de skal opføre sig i uheldssituationer og om hvilke risici der findes. Derfor kan de som ambassadører yde en vigtig indsats gennem videreinformation til deres omverden, om hvorledes alvorlige skader kan forebygges og begrænses.

Vores Facebook

Video fra døgnøvelse

Vores Sponsorer